Monday, November 9, 2009

09.11.2009


täna ei juhtunud travianis midagi. suurendasin oma vilja tootlikust ning ehitasin turu tasemele 12.populatsioon jäi ikka 283 ja kaotasin kõik oma sõdurid.
-------------
today nothing happened in travian. i incriesed my crop productsion and built my market to lvl 12. populatsion is still 183 and i lost all my soldiers.

Sunday, November 8, 2009

08.11.2009


tänane päev oli küllalt edukas. sain viimaks kivi tootlikuse 260. arendasin ka pretoorianid ning hakkan neid treenima. sain populatsioni 282. nüüd tahaksin tõsta vilja tootlikust.
-----------
todays day was succesful. i finaly got my rock productsion to 260. i also can now train pretoorians. i got my populatsin to 282 and i woud like to incriese my crop productsion

Saturday, November 7, 2009

07.11.2009


täna suutsin travianis suurendada oma puidu ja savi tootlikust 260. kivi tootlikus pole kaugel suurendamisest. populatsiooni sain 280 ning sain sõbralt oma sõdurid tagasi.
--------------
today i coud increase my wood and clay productsion to 260 and my rock productsion incriesement isnt far away. i got my populatsion to 280 and i got my soldiers back from a friend.

Friday, November 6, 2009

06.11.2009


tänase päevaga täitsin ühe oma lühiajalise eesmärgi: sain talli tasemele 10. populatsiooni sain 268. hetke uus eesmärk oleks saada turg tasemele 20.
---------------
with todays day i filled one of my goals: i got my stables to lvl 10. populatsion is now 268. the new goal woud be to get my market to lvl 20.

Thursday, November 5, 2009

05.11.2009


traviani päev edukas. nüüd tahaks ainult saada 1 kiviväli lvl 7 ja mõned viljaväljad ka.
-------
a succesful travian day. now i woud only want to get 1 rock to lvl 7 and some grain to lvl 7 to.

Wednesday, November 4, 2009

04.11.2009suurendasin kõigi varude peale vilja tootlikust 220 ja populatsion 251. üritaks praegu tõsta tootlikust rohkem. olen väga lähedal ka veski tasemele 2 ehitusele.
---------------------------------------------------------------------
i increased all my productsion(exept crop) to 220 and populatsion of a 251. i will try to incriese my productvity rather my populatsion. im relly close to getting my windmill to lvl 2.

Tuesday, November 3, 2009

03.11.2009


tänane päev oli jällegi tavaline. suurendasin kivi tootlikust 220 tunnis ja sain populatsioni 244. arendasin talli turu tasemele 8.
------------------------------------------------
todays day was a usual day agin. I upgraded my rock productsion to 220 nad got my populatsion to 244. I also built my market to lvl 8.

Monday, November 2, 2009

02.11.2009

täna oli travianis tavaline päev. ehitasin viljapõllu tasemele 6 (kõik asjad tasemel 6). ehitasin veel 3 peidiku ja turu tasemele 5. populatison 232. lähima aja eesmärgid:
1. turg tase 20 ja tallid tase 10 et ehitada kaubanduskoda ja arendada cesari ratsanikud.
2. suurendada vilja tootlikust
3. populatsion 300
-------------------------------------------------
today was a usual day at travian. i built my last crop field to lvl 6 and i also built a 3rd hideout and my market to lvl 5. populatsion is now 232.
short term goals:
1. market to lvl 20 and stables to lvl 10 to built a
trade office and train cesaers calavary.
2. get my crop fields lvl up
3. populatsion to 300

Sunday, November 1, 2009

01.11.2009


täna sain populatsioni 224 ja lõin mitu edukat liitu. arendasin enda kõik varuväljad (va. 1 viljaväli) tasemele 6 mis tähendab , et puidu, savi ja kivi tootlikus on 200 tunnis. teise peidiku lõpuks ehitasin tasemele 10 ja talli ehitasin 6 tasemele. sellise tasemega suudan ma varsti oma plaani täita.
-------------------------------------------------
I got my populatsin 224 and got many succesful alliences. i got all my recources to lvl 6(exept 1 crop) what means that my wood, clay and rock is coming in 200 unit in a hour. i built my secont hideout to lvl 10 and i built my stables to lvl 6. if i keep going as this then i can soon fill my long term plan.