Saturday, October 31, 2009

31.10.2009päev läks küllalt edukalt. täitisn eesmärgid mis ele seadsin endale. populatsiooni sain 216 ja ehitasin talli tasemele 5. pikema aja eesmärk on arendada residents tasemele 10 ja teha 3 asjunikku et asutada uus küla, kuid seda ei juhtu ilmselt enne kui mu populastion jõuab 400ni.
-------------------------------------------------
the day war pretty successful and i filled my goals that i had set yesterday. i got my populatsion 216 and i managed to build my stables to lvl 5. my long term plan is to get my residents lvl 10 and train 3 settlers to found new village, but that woud likely not happen until populatsion of 400.

Friday, October 30, 2009

30.10.2009


tänane päev oli suhteliselt edukas. mu liidu pealik saatis mulle kutse olla liidu diplomaat ja suutsin teha mõne asja suhteliselt heaks leveliks. hetke eesmärk on ehitada tall ja saada populatsion 200 inimest.
--------------------------------------------
todays day was pretty succesful. the leader of my clann sent me a invitatsion to be the diplomat of the clann. i managed to make some things bretty good. my short term goal is to build a stable and get my populatsion to 200.