Monday, November 2, 2009

02.11.2009

täna oli travianis tavaline päev. ehitasin viljapõllu tasemele 6 (kõik asjad tasemel 6). ehitasin veel 3 peidiku ja turu tasemele 5. populatison 232. lähima aja eesmärgid:
1. turg tase 20 ja tallid tase 10 et ehitada kaubanduskoda ja arendada cesari ratsanikud.
2. suurendada vilja tootlikust
3. populatsion 300
-------------------------------------------------
today was a usual day at travian. i built my last crop field to lvl 6 and i also built a 3rd hideout and my market to lvl 5. populatsion is now 232.
short term goals:
1. market to lvl 20 and stables to lvl 10 to built a
trade office and train cesaers calavary.
2. get my crop fields lvl up
3. populatsion to 300

No comments:

Post a Comment